dinsdag 19 juni 2007

Ontwikkelend innoveren?

Vanmiddag kwam voor het eerst sinds lang de UKB-werkgroep "Innovatie Digitale Bibliotheek" weer eens bij elkaar. Voor het al in april uitgekomen UKB-beleidsplan 2007-2010 had deze werkgroep input geleverd voor het thema "innovatie". Dat door de UKB-bibliothecarissen vastgestelde beleidsplan gaf ons nog redelijk wat stof tot nieuwe discussie.
Enerzijds bleken de vrij gedetailleerde overwegingen van de diverse subgroepjes in het uiteindelijke beleidsplan tot een wel zeer hoog abstractieniveau geaggregeerd te zijn, zodat velen het door ons afgeleverde huiswerk er niet meer zo erg in herkenden. Maar ja, zo'n beleidsplan is natuurlijk ook voor andere lezers bedoeld dan de innoveerders zelf.
Anderzijds was ook nog niet meteen duidelijk op welke manier die overwegingen verder geconcretiseerd zouden gaan worden in de summier geformuleerde beleidsvoornemens (bij elk waarvan wel al de naam van een verantwoordelijk bibliothecaris vermeld was).

In zo'n praktisch gericht clubje als onze werkgroep wint realiteitszin het dan gelukkig altijd weer snel. In plaats van ingewikkelde verdere overlegstructuren met vertegenwoordiging van alle bibliotheken, leek het te verkiezen ad hoc bi-, tri- of nog meer -laterale groepjes te vormen rond thema's waar specifieke bibliotheken toch al werkelijk mee verder wilden, met voor ieder vrijheid daar later alsnog bij aan te sluiten. Bij de vraag in hoeverre we ons bij de innovatie "volgend" zouden moeten opstellen, uitsluitend aansluitend bij producten van grote leveranciers als Microsoft of ExLibris (niks meer zelf ontwikkelen, gewoon Primo kopen), hield Henk Ellermann gelukkig een vlammende verdediging voor ons eigen vermogen om innovatief ontwikkelend bezig te zijn. Met Omega en zijn eigen Livetrix als aansprekende bewijzen daarvoor.
Op het thema van "eigen zoekmachine" EN of OF "metasearch" gaan nu in elk geval Groningen (Livetrix), Utrecht (Omega), Tilburg, Amsterdam (wel Primo?) en misschien ook Wageningen binnenkort om tafel zitten. Ik kijk daar al naar uit, want dat kan interessante input leveren voor onze eigen verdere ideevorming rond geplande uitbreiding van Omega met "deuren" naar meer (vooral bibliografische) bronnen. Henk Ellermann en ik zijn het er in elk geval over eens dat we mooie complementaire functionaliteit in huis hebben.
Ik houd jullie op de hoogte.

1 opmerking:

WoW!ter zei

Ik zal Ger en Peter eens enthousiasmeren. Ik geloof da Peter (wanneer die het al weet) naar de bijeenkomst van Henk gaat. Ontwikkelaars bij elkaar zullen we maar zeggen.