dinsdag 19 juni 2007

Namro Orman kwam naar RL

Gisteren was ik ook 's ochtends al aan het "innoveren" geweest. [Noot: door de Amerikaanse klok van Blogger, lijkt het of ik dit bericht ook nog dinsdag heb geschreven; maar voor mij was het op dat moment al lang woensdag, eind van de ochtend].
Op een NVB "meet-the-expert" bijeenkomst was Namro Orman uitgenodigd van SL (Second Life) naar RL (Real Life) over te komen. Daar heet hij gewoon Guus van den Brekel, medisch bibliothecaris uit Groningen (wat heb ik toch ineens met Groningen?).
Interessant ook eens zijn mening te horen, nadat zijn Groningse collega Henk Ellermann kort geleden in zijn weblog de beperkingen had opgesomd van de Second Life functionaliteit - juist voor het soort tekstrijke toepassingen die voor bibliotheken nuttig en wenselijk zijn (zie ook zijn recentere bewerking daarvan in het komende september-nummer van InformatieProfessional).

Ondanks aanstekelijk enthousiasme, schetste Guus gelukkig een realistisch beeld, met oog voor de beperkingen die er nog zijn, zoals:


  • De punten die Henk Ellermann al had genoemd (waar intussen wel al aan gewerkt wordt).
  • Een kleiner aantal bezoekers/gebruikers als wel eens gesuggereerd wordt (al schijnt het ook niet zo slecht te gaan als de kop op de voorpagina van "De Pers" afgelopen vrijdag suggereerde).
Opmerkelijk misverstand is ook dat SL door velen wordt gezien als een belangrijke plek om je te manifesteren, omdat jongeren die met gaming zijn opgegroeid, dergelijke virtuele werelden zouden gebruiken. De praktijk is echter dat bezoekers/gebruikers van Second Life op dit moment vooral volwassenen (30ers, 40ers en zelfs nog ouder) zijn.

Ondanks deze bedenkingen blijkt er wel al een actief InfoIsland, een Cybrary City en omliggende stukken land te zijn waar de meeste bibliotheek- en archieftoepassingen zich concentreren, met ook hier en daar Reference Desk diensten. Opmerkelijk is dat het eiland van de OB Amsterdam zich niet in de nabijheid van die concentratie van zusterorganisaties bevindt.
Op HealthInfoIsland dat wel in die Info-buurt ligt, heeft Guus intussen zelf een Medisch informatiecentrum opgericht.


Een voor ons interessant aspect om nader te onderzoeken, zijn experimenten om Second Life ook in Blackboard en andere elektronische leeromgevingen te integreren. Misschien een goed idee om Guus eens uit te nodigen om ons bij te praten over dit soort ontwikkelingen. Getuige bovenstaand plaatje, ben ik hem in elk geval vanochtend ook al weer in SL tegengekomen. Wel was het even wachten tot er ook andere bezoekers langs kwamen.Was getekend: Ericg Barbosa (in RL: Eric Sieverts)
(In SL kun je je achternaam niet geheel vrij kiezen, maar kun je er alleen eentje kiezen uit een vast rijtje; na de B had ik geen zin om verder te bladeren, dus zoek niets achter die naam - ik heb ook nog geen baard aangeschaft zoals je ziet)

Geen opmerkingen: