zaterdag 14 maart 2009

OpenCalais

Het is al bijna 9 maanden geleden dat ik hier een bericht over "Calais" postte. Even ter herinnering:
CALAIS is een open webservice - daarom nu ook wel OpenCALAIS genaamd - van Thomson-Reuters voor automatische "metatagging". Dat betreft dan metadata voor personen, plaatsnamen, organisaties, gebeurtenissen en dergelijke entiteiten die in een geanalyseerde tekst herkend worden.
Reden het hier nog weer eens te noemen was het bericht dat CALAIS nu ook geïntegreerd is in een open source publiceeromgeving, OpenPublish.

Intussen wordt bericht dat "Calais 4.0 has arrived!". Die maakt het onder meer mogelijk aan de tags ook automatisch links te hangen naar uitgebreider informatie over die betreffende begrippen, die is ontleend aan onder meer Wikipedia, DBpedia, Geonames, Internet Movie Database e.d.

Daarbij bericht men tevens de webservice wat robuster gemaakt te hebben om de meer dan 1 miljoen dagelijks te verwerken documenten aan te kunnen. Het schijnt dus een serieus product geworden te zijn. In hun promovideo beloven ze dan ook dat hun "rich semantic metadata" zorgen voor "meaningful relationships" .....

Geen opmerkingen: