maandag 29 september 2008

Wetenschappelijke workflow

De bijeenkomsten van de UKB-werkgroep Innovatie Digitale Bibliotheek zijn altijd wel nuttig. Niet alleen vanwege samenwerking en directe praktische informatieuitwisseling, maar ook door allerlei nieuwtjes of wetenswaardigheden die je toevallige oppikt. Zo ook afgelopen week, toen iemand vertelde over een bijgewoonde interessante lezing over "workflow" in wetenschappelijk onderzoek. Spreekster was Carole Goble van de Universiteit van Manchester, die betrokken was geweest bij de ontwikkeling van een software tool voor een dergelijke workflow, een "workbench" met de naam Taverna.
Op de Educause-site heeft ze daar ook recent een aardig verhaal over geschreven.

Het lijkt interessant hier eens wat beter naar te kijken in het kader van onze besprekingen over de "publication lifecycle" die zowel een rol speelt bij de gedachtenvorming over ons repository als bij de verdere ontwikkeling van de voor onderzoeksgroepen in te richten Virtuele KennisCentra.

Geen opmerkingen: