maandag 19 maart 2007

Omega BV

Vorige week hadden we een delegatie uit Tilburg op bezoek, die "alles" over Omega wilde weten. Zowel van de gebruikerskant als van de door ons ontwikkelde back-office functionaliteit was men zeer onder de indruk. In de woorden van onderbibliothecaris Thomas Place: "Duidelijk is dat Omega een product is waar jullie terecht trots op zijn." Het resultaat was dat men men in Tilburg in elk geval zeer geïnteresseerd geraakt is in toekomstige samenwerking op dit terrein.

Wellicht dat dit er nog eens toe leidt dat we met Omega de markt opgaan. Of zoiets zal inhouden dat we

  • know-how aan anderen ter beschikking gaan stellen,
  • verdere functionaliteit in samenwerking met anderen gaan realiseren,
  • Omega als dienst aan derden gaan aanbieden,
  • samen met anderen metadata gaan verwerven/verwerken,
  • of nog iets anders,
dat moet de toekomst leren.

Eric

Geen opmerkingen: