dinsdag 16 januari 2007

Omega in Amsterdam

Menno Rasch en ik hebben op 8 december op de UB Amsterdam een goed onthaalde presentatie over Omega gegeven. Dat was in het kader van een discussiebijeenkomst waarin men zich wilde beraden hoe verder te gaan met hun digitale bibliotheek. Behalve de Amsterdammers was er ook een tamelijk zware delegatie van de UB Leiden aanwezig.
Naar aanleiding hiervan een paar opmerkingen.

Behalve Menno en ik, waren als gasten ook drie medewerkers van ExLibris aanwezig. Zij demonstreerden hun nieuwe product Primo met daarna uitgebreide discussie daarover.
Primo is technisch gezien een soort combinatie van onze Autonomy zoekmachine en Metalib. Als zoekmachine gebruiken ze daarin Lucene, een gratis Open Source product. Uitgangspunt daarbij is om alle materiaal waar je zelf de hand op kunt leggen, lokaal te indexeren met je eigen zoekmachine, en alleen voor materiaal waarvoor dat niet lukt via metasearch te doorzoeken en de zoekresultaten daarvan aan je eigen resultaten toe te voegen.
Op mijn vraag of aan dat mergen dan niet nog altijd alle nadelen van metasearch kleefden werd volmondig JA gezegd. Ook in de ogen van ExLibris verdiende het de voorkeur zo veel mogelijk zelf te indexeren en moest je metasearch zien te voorkomen omdat dat duidelijk verre inferieur was.

Toch aardig dat nu te horen, nadat wij 5 jaar geleden een beetje voor "vreemd" werden aangezien met onze Omega-aanpak en nadat iedereen toen met misplaatst enthousiasme achter de metasearch-hype aanholde. (Overigens heeft ExLibris ook belang bij veel zelf indexeren, want de Primo-licentie wordt duurder naarmate je meer spul indexeert ;-)

Hoe dan ook, Marc Daubach (ExLibris) complimenteerde ons heel expliciet met de keuze voor ons "unique selling point" dat alles wat je in Omega vindt ook gegarandeerd full-text op je scherm te krijgen is (en dus geen ander materiaal in Omega doorzoekbaar te maken).

Geen opmerkingen: